Operacija digitalna transformacija poslovnih procesov podjetja [JR P4D C19 2020]

NAZIV OPERACIJE: DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVNIH PROCESOV PODJETA

NAMEN OPERACIJE: Osrednji cilj predlagane operacije v sklopu P4D-C19 2020 je digitalna transformacija poslovnih procesov podjetja Netis d.o.o.

VIŠINA SUBVENCIJE: 98.166,00 EUR

CILJI: V sklopu operacije bo poudarek na implementaciji naprednih rešitev za avtomatizacijo poslovnih procesov (Netis 2.0), s čimer bomo izrazito pozitivno vplivali na uporabniško izkušnjo kupcev ter dobaviteljev, hkrati pa optimizirali in avtomatizirali lastne prodajne in delovne procese v podjetju. Vzpostavili bomo nove “smart” poslovne procese z uvajanjem podatkovne analitike in sistematizirali procese dela na daljavo, kar je ključno v času Covid-19. Vse to bo omogočeno z razvojem digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, pri čemer bo razvoj temeljil na vzpostavljeni strategiji razvoja digitalnih kadrov ter na usposabljanju zaposlenih.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Povečanje konkurenčnosti
  • Dvig dodane vrednosti
  • Digitalizacija in optimizacija poslovnih procesov
  • Uvajanje novih poslovnih modelov
  • Povečanje učinkovitosti pri delu
  • Sistemska izboljšava varnosti človeških in tehničnih resursov

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si